From the Archive: Neeme Külm: Dylan Thomas 2007

[lang_en]
Neeme Külm covered the statue of Dylan Thomas with a concrete pouring mould, How would Swansea differ without the poet? Neeme Külm aims to create a shift in perception of the normal urban environment; his key motivation in his artistic acts is aimed towards the viewers’ reactions, provoking a heightened awareness of what has become too familiar to even notice.


kulm
In the case of Swansea and its inhabitants, the image and presence of Swansea’s much-loved poet Dylan Thomas and his cultural importance in the city makes such a case. Külm noticed that throughout the city there are many references to Dylan Thomas, including the bronze statue in the aptly named Dylan Thomas Square and wondered how Swansea would be affected if this were to disappear.
His artwork examines the nature of Swansea’s affection for the poet. In doing so his intervention with Dylan Thomas brings a shift from the ordinary, a moment of surprise and uncertainty. It considers the significance of cultural icons and the impact they might have, if any, upon a city. How would Swansea differ without Dylan Thomas?
Dylan Thomas
Dylan Thomas Square, Swansea Marina

kulm

kulm

[/lang_en]

[lang_cy]Dylan Thomas
Sgwâr Dylan Thomas, Marina Abertawe
kulm

kulm

kulm

Mae Neeme Külm yn ceisio creu newid canfyddiadau am yr amgylchedd dinesig arferol; anelir ei brif gymhelliant yn ei waith tuag at ymateb y gwylwyr, gan ysgogi ymwybyddiaeth uwch o’r hyn sy’n rhy gyfarwydd i hyd yn oed sylwi arno. Yn achos Abertawe a’i thrigolion, mae delwedd a phresenoldeb yr hoff fardd, Dylan Thomas, a’i bwysigrwydd diwylliannol yn y ddinas yn gwneud achos o’r fath. Sylwodd Külm bod sawl cyfeiriad at Dylan Thomas ledled y ddinas, gan gynnwys y cerflun efydd yn Sgwâr Dylan Thomas ac mae’n myfyrio ar sut y byddai Abertawe’n cael ei heffeithio os oedd y cerflun yn diflannu.

Mae ei waith celf yn archwilio anwyldeb Abertawe tuag at y bardd. Wrth wneud hyn, mae ei ymyrraeth â Dylan Thomas yn symud o’r cyffredin, eiliad o syndod ac ansicrwydd. Mae’n ystyried arwyddocâd eiconau diwylliannol a’r effaith efallai a gânt, os o gwbl, ar ddinas. Sut byddai Abertawe yn wahanol heb Dylan Thomas?

Ganwyd Neeme Külm yn Võru, Estonia ac ar hyn o bryd mae’n byw ac yn gweithio yn Nhallinn, Estonia.

Astudiodd Külm Gerflunwaith yn Academi Celfyddydau Estonia, Tallinn ac mae wedi arddangos ei waith yn helaeth yn Nhallinn ac yn Ewrop.

[/lang_cy]