Cymryd Rhan

Art-Across-The-City-Get-Involved

Teithiau Dan Arweiniad
I ddysgu mwy am weithiau Celf ar Draws y Ddinas archebwch le ar daith rad ac am ddim dan arweiniad tywysydd o Locws. I archebu lle neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Ffôn: 01792 234444; Ebost: info@artacrossthecity.com

Half Term Workshop 30th Oct-97

Dysgu ac Adnoddau
Defnyddiwch ein deunyddiau ar-lein i ddod o hyd i gwestiynau a gweithgareddau creadigol ar gyfer pob un o’r gweithiau celf. Mae’r gweithgareddau wedi eu creu ar gyfer pobol o bob oed ac yn gwneud defnydd o ddeunyddiau sy’n gyffredin iawn ym mhob cartref, megis pensiliau, paent, hen gylchgronau, cardfwrdd, papur a glud. Anfonwch luniau o’r hyn rydych chi’n llwyddo i greu a fe wnawn ni eu cyhoeddi nhw ar ein gwefan!

locws-art-banner-workshop-may2014_8

Ysgolion Locws
Mae LOCWS International wedi sefydlu rhaglen addysgol o’r enw Ysgolion Locws ac ynddi mae ysgolion o ardal Abertawe yn cymryd rhan mewn prosiectau celf ar safleoedd penodol. Mae Ysgolion Locws yn cael ei redeg ar y cyd â Chelfyddydau mewn Addysg, Dinas a Sir Abertawe. Mae’r prosiectau yn cael eu rhedeg gan yr artist David Marchant ac yn defnyddio digwyddiadau Locws International i’w hysbrydoli. I gymryd rhan yn y dyfodol
yn rhaglen Ysgolion Locws, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â info@artacrossthecity.com

YGG Pontybrenin Locws Schools 13:10

Cerdd Fawr Tawe
Comisiynwyd Cerdd Fawr Tawe yn wreiddiol yn 2014 ac mae’n parhau i dyfu wrth i filoedd o gyfraniadau gael eu gwneud ar-lein. Mae arnom eisiau i’r cyhoedd gymryd rhan mewn ysgrifennu cerdd hwyaf, barhaus, ar-lein y byd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o Ganmlwyddiant Dylan Thomas, o Abertawe ac o’r gweithiau celf a’r gweithdai sy’n rhan o Celf ar Draws y Ddinas, mae arnom eisiau i chi ychwanegu eich llinellau eich hunain. Mae’r bardd arobryn Rhian Edwards wedi ysgrifennu’r llinellau agoriadol a bellach eich tro chi yw cael eich ysbrydoli. Rydym yn chwilio am gyfraniadau o bedwar ban byd felly anfonwch eich barddoniaeth atom!

Ei bedyddio gan y Llu Du a’i hangori megis
Rhufain Ym mhydew heli y saith bryn trwyn llo
Dylifa’r dref farmor a’r ddinas chwerthin hon.
Dadwrdd o hwyliau, mwrllwch yn mwyndoddi,
Prifddinas y copr, hafan y glo, metamorffosis y
metel I glai’r ffwrn, alwm, tunplat a phorslen.
I’r cerddi coffi-gylchynog yn nadfeilion Lludw
llawryfog Caffi’r Kardomah.

IMG_0912

www.artacrossthecity.com/megapoem