Blog

Pecynnau Adnoddau

Mae ein Cydlynydd Celfyddydol Estyn Mas, Erin Rickard, wedi datblygu a chynllunio Pecyn Adnoddau Celf cyntaf Locws Rhyngwladol. Mae’r pecyn wedi ei gynllunio i gael ei ddefnyddio gan sefydliadau addysgol, yn ogystal â chan deuluoedd a chan bobl ifanc eu hunain. Mae’r Pecyn Adnoddau cyntaf hwn yn cyflwyno cyfres o weithgareddau, gan gefnogi’r defnyddwyr i ddehongli a mwynhau gwaith celf lled-barhaol
Dylan’s Pencil” gan Mark Folds sydd wedi ei leoli ym Mharc Cwmdoncin, Abertawe.

Bydd y Pecyn Adnoddau hwn yn cael ei ddefnyddio fel templed ar gyfer Pecynnau Adnoddau eraill yn y dyfodol, a byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch adborth. I gael mynediad at y Pecyn Adnoddau anfonwch e-bost at resourcepacks@artacrossthecity.com pwnc: “Pecyn Adnoddau Mark Folds”, er mwyn derbyn cyfrinair a fydd yn rhoi mynediad llawn i chi i’r PDF.

I weld, argraffu neu lawrlwytho Pecyn Adnoddau Mark Folds, cliciwch yma: Pecyn Adnoddau Llawn Locws Mark Folds

Bydd arnoch angen cyfrinair i gael mynediad at y Pecyn Adnoddau gan ei fod yn cynnwys testun gan Dylan Thomas sydd dan hawlfraint, na ellir ei gyflwyno ar-lein heb iddo fod wedi ei ddiogelu gan gyfrinair. Efallai na fydd angen i Becynnau Adnoddau’r dyfodol fod wedi eu diogelu gan gyfrinair. I gael mynediad at y Pecyn Adnoddau anfonwch e-bost at resourcepacks@artacrossthecity.com er mwyn derbyn cyfrinair.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau!